Biyolojik Arıtma Sistemleri

Biyolojik Paket Evsel Atık Su Arıtma Ünitemiz; evsel atıksuların arıtılmasında teknolojinin gelişmesiyle birlikte avantajlı hale gelmiştir.

Havalandırma ile çökeltimin aynı reaktör içinde gerçekleştirildiği Ardışık Kesikli Reaktör Prosesli olup tümüyle ASEM.’in tecrübeleri ve çalışmaları sonucunda evsel nitelikli atıksuların arıtılması amacı ile geliştirilmiştir.

+