Membran Teknolojileri

Membran Teknolojileri

EDI (Elektrodeiyonizasyon) Sistemler

EDI kesintisiz elektro-kimyasal işlemlerle suyun arıtımı prosesidir ve bu işlemler özel iyon membranları, karışık yatak reçineleri ve DC voltaj, standart asidik-kostik kimyasal rejenerasyon prosesiyle yer değiştirir.

Daha Fazla
Membran Teknolojileri

Ters Osmoz Sistemleri

Ters Ozmoz Sistemleri; Basınçlı suyun yarı geçirgen membrandan geçirilip katyon, anyon iyonlarını sudan uzaklaştırma yöntemidir. Kullanım tercihi olarak klasik arıtma sistemlerinin yetersiz kaldığı sularda (deniz suyu, kuyu suyu) uygulanır.

Daha Fazla
Membran Teknolojileri

Ultrafiltrasyon Sistemleri

Ultrafiltrasyon üniteleri temelde bir filtreleme işlemidir. Ultrafiltrasyon tekniğini kullanarak su arıtımında kendi başına veya osmos öncesinde uygulanabilmektedir.

Daha Fazla
1
+