Ters Osmoz Sistemleri

Ters Ozmoz Sistemleri; Basınçlı suyun yarı geçirgen membrandan geçirilip katyon, anyon iyonlarını sudan uzaklaştırma yöntemidir. Kullanım tercihi olarak klasik arıtma sistemlerinin yetersiz kaldığı sularda (deniz suyu, kuyu suyu) uygulanır.

Ters Ozmoz’un başlıca kullanım yerleri arasında, Buhar Kazanları Besi suyu hazırlanması, Kaplamacılık, Eczacılık, Gıda ve Meşrubat Sanayi, İçme suyu Üretimi, Tıp’ da Hemodiyaliz Tedavisi Laboratuarlar bulunmaktadır. Son yıllarda atık suların geri kazanılmasında arsenik giderimin de gündeme gelmiştir. Özellikle buhar kazanları besi suyu hazırlamada su kalitesi yönünden büyük avantajlar sağlaması nedeniyle sistem geri kazanımı kısa sürede yapmaktadır. Ters ozmos sistemleri değişik kapasitelerde kurulumları mümkündür.

+