Atık Su Arıtma Sistemleri

Atık Su Arıtma Sistemleri

Biyolojik Arıtma Sistemleri

Biyolojik Paket Evsel Atık Su Arıtma Ünitemiz; evsel atıksuların arıtılmasında teknolojinin gelişmesiyle birlikte avantajlı hale gelmiştir.

Daha Fazla
Atık Su Arıtma Sistemleri

Kimyasal Arıtma Sistemleri

Suda çözünmiş veya askıda halde bulunan maddelerin fiziksel durumunu değiştirerek çökelmelerini sağlamak üzere uygulanan arıtma prosesleridir.

Daha Fazla
Atık Su Arıtma Sistemleri

Gri Su Arıtma Sistemleri

Bugünlerde atık sular siyah su ve gri su olarak ikiye ayrılır. Gri su, düşük besin seviyelerinde olduğu için arıtma maliyeti düşüktür ayrıca arıtmadan sonra tamamlayıcı dezenfeksiyona ihtiyaç duymaz.

Daha Fazla
1
+