Kimyasal Arıtma Sistemleri

Suda çözünmiş veya askıda halde bulunan maddelerin fiziksel durumunu değiştirerek çökelmelerini sağlamak üzere uygulanan arıtma prosesleridir.

Kimyasal arıtma işleminde ; uygun ph değerinde atıksu kimyasal maddeler (koagülant, polielektrolit vb.) ilave edilmesi sonucu, çöktürülmek istenen maddeler çamur ile sudan ayrılır.

+