Ürünler

Deiyonizasyon Sistemler

Mixbed (Karışık Yataklı) Deiyonizasyon Üniteleri

Mixbed (karışık yataklı deiyonizasyon ) ünitelerinde anyonik reçine ve katyonik reçine karışık bir biçimde aynı tankta bulunur.

Daha Fazla
Membran Teknolojileri

Ters Osmoz Sistemleri

Ters Ozmoz Sistemleri; Basınçlı suyun yarı geçirgen membrandan geçirilip katyon, anyon iyonlarını sudan uzaklaştırma yöntemidir. Kullanım tercihi olarak klasik arıtma sistemlerinin yetersiz kaldığı sularda (deniz suyu, kuyu suyu) uygulanır.

Daha Fazla
Membran Teknolojileri

Ultrafiltrasyon Sistemleri

Ultrafiltrasyon üniteleri temelde bir filtreleme işlemidir. Ultrafiltrasyon tekniğini kullanarak su arıtımında kendi başına veya osmos öncesinde uygulanabilmektedir.

Daha Fazla
Filtrasyon Sistemleri

Seperatör Filtreler

Seperatör Filtre sistemleri özgül ağırlığı sudan fazla olan katı maddelerin ve partiküllerin santrifüj kuvveti etkisi ile sudan uzaklaştırılması prensibine göre çalışır.

Daha Fazla
+