Ürünler

Filtrasyon Sistemleri

Aktif Karbon Filtreleri

Aktif karbon filtreler,suda istenmeyen klor, renk, tat ,koku veren eriyik gazlar, artıklar ve organik maddelerin arıtımı için kullanılır. Aktif karbon kömürümsü ancak çok geniş yüzey alanına(1000-1500 m 2/ gram)sahip bir malzemedir.

Daha Fazla
Yumuşatma Sistemleri

Single Tandem Yumuşatma Sistemleri

Sudaki sertliğin giderilmesi, iyon değiştirme yöntemi dediğimiz, su yumuşatma sistemleri ile gerçekleşmektedir.

Daha Fazla
+